„Maxima Grupė“ pradeda susitikimus su investuotojais dėl obligacijų platinimo

„Maxima Grupė“ tęsia pasiruošimą obligacijų platinimui ir pradeda įmonės vadovų susitikimus su potencialiais investuotojais Baltijos, Skandinavijos, Jungtinės Karalystės ir kitose Europos šalyse, kurie vyks rugpjūčio 30 – rugsėjo 5 dienomis. Po susitikimų su investuotojais obligacijų emisija bus platinama atsižvelgiant į situaciją rinkose. Planuojama, kad pirmosios emisijos dydis sieks ne mažiau kaip 300 mln. eurų, obligacijų trukmė – 5 metai. Išplatintas obligacijas ketinama kotiruoti Euronext Dublin ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržose.

„Šių susitikimų tikslas – investuotojus asmeniškai supažindinti su „Maxima Grupe“, įmonės rezultatais ir planais, obligacijų programa, atsakyti į jiems rūpimus klausimus. Manome, kad gavę solidų kredito reitingą sulauksime dėmesio tiek iš tarptautinių, tiek ir Baltijos šalių rinkos investuotojų“, – sako „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Dalius Misiūnas.

Liepos mėnesį „Maxima Grupei“ tarptautinė kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ suteikė BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. „Maxima Grupė“ tapo pirmąja privataus vietinio kapitalo įmone Baltijos šalyse ir viena iš nedaugelio mažmeninės prekybos įmonių Rytų ir Centrinės Europos regione, gavusia ir viešai paskelbusia tarptautinį kredito reitingą. Įmonės duomenimis, šis įvertinimas yra aukščiausias tarp panašaus dydžio (metinės pajamos – iki 4 mlrd. eurų) mažmeninės prekybos įmonių Europoje. 

Obligacijų programos ir obligacijų platinimo partneriais „Maxima Grupė“ pasirinko tris bankus: BNP Paribas, Deutsche Bank ir SEB Banką.

 

 

 

 

ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA SIŪLYMAS PIRKTI ARBA PARDUOTI ŠIOJE INFORMACIJOJE NURODYTUS VERTYBINIUS POPIERIUS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE AR BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE KURIOSE TOKIE SIŪLYMAI AR PARDAVIMAI YRA NETEISĖTI.

 

BAZINIAME PROSPEKTE

NURODYTI VERTYBINIAI POPIERIAI NĖRA IR NEBUS REGISTRUOTI PAGAL 1933 M. JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMĄ SU PAKEITIMAIS (TOLIAU – VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMAS) ARBA BET KURIOS JUNGTNIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VALSTIJOS AR BET KURIOS KITOS JURISDIKCIJOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMUS  IR VERTYBINIAI POPIERIAI NEGALI BŪTI TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI SIŪLOMI ARBA PARDUODAMI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE AR ASMENIMS, KURIE YRA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ ASMENYS, ARBA JŲ VARDU (KAIP APIBRĖŽTA REGLAMENTE PAGAL VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMĄ), IŠSKYRUS ESANT ATLEIDIMUI NUO REGISTRAVIMO PAGAL, AR SANDORIUI SUDAROMAM NE PAGAL, VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMĄ AR TAIKOMUS VALSTIJOS AR VIETINIUS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMUS.

 

BAZINIAME PROSPEKTE

NURODYTI VERTYBINIAI POPIERIAI NĖRA SKIRTI SIŪLYTI, PARDUOTI AR KITAIP JUOS PADARYTI PRIEINAMUS BEI NETURĖTŲ BŪTI SIŪLOMI, PARDUODAMI AR KITIAP PADAROMI PRIEINAMAIS BET KOKIEMS NEPROFESIONALIESIEMS INVESTUOTOJAMS EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE. ŠIUO TIKSLU „NEPROFESIONALUSIS INVESTUOTOJAS“ REIŠKIA ASMENĮ, KURIS YRA VIENAS (AR KELI) IŠ: (I) NEPROFESIONALUSIS KLIENTAS, KAIP APIBRĖŽTA DIREKTYVOS  2014/65/EU (SU PAKEITIMAIS, „MIFID II“) 4(1) STRAIPSNIO 11 PUNKTE; ARBA (II) KLIENTAS PAGAL DIREKTYVOJE 2002/92/EC PATEIKIAMĄ REIKŠMĘ, KAI TOKS KLIENTAS NEATITINKA PROFESIONALAUS KLIENTO APIBRĖŽIMO PAGAL MIFID II DIREKTYVOS 4(1) STRAIPSNIO 10 PUNKTĄ.

Grįžti į visas naujienas